PLE (constituït el 2-7-2015)

Presidenta: Il·lma. Sra. Concepció Cañadell Salvia - CiU

Vicepresidenta 1a: Sra. M. Antònia Pubill Carro

Vicepresidenta 2a: Il·lma. Sra. Sònia Valero Dencas

Vicepresident 3r: Sr. Carlos Garcia Gómez

Consellers i conselleres:

 • Sr. Josep M. Farré Codina - CiU
 • Sra. M. Antònia Pubill Carro- CiU
 • Sr. Josep M. Roigé Rafel - CiU
 • Sr. Lluís Sabaté Rúbies - CiU
 • Sra. Marta Salse Costafreda - CiU
 • Sra. Magda Sans Magrí - CiU
 • Il·lma. Sra. Maria Sarret Pijuan - CiU
 • Il·lma. Sra. Sònia Valero Dencas - CiU
 • Sr. Joan Camats  Campabadal - ERC - AM
 • Il·lma. Sra. Anna M. Calvís Munsó - ERC-AM
 • Sr. Jaime Herreros Angril - ERC - AM
 • Il·lm. Sr. Jaume Montfort Samà - ERC - AM
 • Sra. Isabel Planas Aguilar - ERC - AM
 • Il·lm. Sr. Miquel Plensa Martínez - ERC-AM
 • Il·lma. Sra .Estefania Rufach Fontova - ERC - AM
 • Il·lm. Sr. Xavier Terré Boliart - ERC - AM
 • Sr. Carlos Garcia Gómez - CP

 

JUNTA DE GOVERN

Presidenta: Sra. Concepció Cañadell Salvia

Membres: Sr. Carlos Garcia Gómez

                    Sr. Josep M. Farré Codina

                    Sr. Lluís Sabaté Rúbies

                    Sra. Marta Salse Costafreda

                    Sra. Magda Sans Magrí

                    Sra. Maria Sarret Pijuan

 

 

 

JUNTA DE PORTAVEUS

Presidenta:  Sra. Concepció Cañadell Salvia 

CIU: Sra. Sònia Valero Dencas

ERC-AM: Sr. Miquel Plensa Martínez

CP: Sr. Carlos Garcia Gómez

 

 

COMISSIÓ INFORMATIVA GENERAL

Presidenta:  Sra. Concepció Cañadell Salvia 

CIU: Sra. Sònia Valero Dencas

ERC-AM: Sr. Miquel Plensa Martínez

CP: Sr. Carlos Garcia Gómez

 

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

Presidenta: Sra. Concepció Cañadell Salvia

Membres:  Sra. Magda Sans Magrí

                  Sr. Joan Camats Campabadal

                  Sr. Carlos Garcia Gómez

 

RESPONSABLES D'ÀREES

Cooperació Municipal i Medi Ambient:   Sra. Maria Sarret Pijuan

Règim Intern: Sra. Magda Sans Magrí

Promoció Econòmica: Sr. Carlos Garcia Gómez

Ensenyament: Sra. Marta Salse Costafreda

Benestar Social i Salut: Sra. Sònia Valero Dencas

Joventut i Cultura: Sra. Sònia Valero Dencas

Agricultura i Ramaderia: Sr. Lluís Sabaté Rúbies

Acció Territorial: Sr. Josep M. Farré Codina