al contingut a la navegació Informació de contacte

Protocols, guies i models

En aquest apartat podreu trobar tota la documentació actualitzada per a l’organització d’activitats de lleure d’aquest estiu.

wqeqwe.JPG

Protocols

Coneix i descarrega’t els protocols de prevenció i seguretat per a les colònies, campaments i casals d’estiu.

download-pdf-3660827_640.pngCriteris per a desenvolupar les activitats d’educació en el lleure en el marc de la pandèmia per covid-19

Guies

Consulta i descarrega’t guies sobre prevenció i higiene que et poden ser molt útils.

download-pdf-3660827_640.pngRecomanacions dormitoris, menjador i lavabos

download-pdf-3660827_640.pngNeteja i desinfecció de locals de concurrència humana (Aquesta guia està adreçada sobretot a professionals, però conté informació i consells que poden ser útils per a educadors en el lleure)

download-pdf-3660827_640.pngGuia sobre el calendari vacunal

download-pdf-3660827_640.pngMesures d’higiene per al sector de la restauració (Recomanacions d’higiene per al sector de la restauració, que conté informació que es pot aplicar a la seguretat alimentària en les activitats de lleure)

Models de formularis

Descarrega’t els models de formularis que se citen als protocols.

download-pdf-3660827_640.pngGraella per a la planificació de la neteja i desinfecció d’espais on es fan activitats d’educació en el lleure

download-pdf-3660827_640.pngPla d’actuació davant d’un cas sospitós de Covid-19 en activitats d’educació en el lleure

download-pdf-3660827_640.pngGraella de registre de comprovació de símptomes

download-pdf-3660827_640.pngLlistat de comprovació de símptomes

Per protecció de dades, en el llistat de comprovació de símptomes no s’ha de posar el nom de l’infant. Només s’ha de consignar a la graella de registre que, efectivament, se n’ha fet la comprovació.

En els casals d’estiu, la comprovació de símptomes l’han de fer les famílies i, en el moment d’entrada de l’infant al casal, declarar verbalment que l’han feta. D’acord amb la declaració verbal de la família, es farà l’anotació a la graella de registre.

En les colònies, l’equip de dirigents farà diàriament el control de símptomes (sobre la base del llistat) i la presa de la temperatura als infants participants. Un cop feta la comprovació, l’anotarà a la graella de registre.

download-pdf-3660827_640.pngDeclaració responsable per a les famílies 

Model elaborat per la Direcció General de Joventut de Declaració Responsable que obligatòriament haurà de signar el pare, mare o tutor/a de l’infant participant a l’activitat. Preferiblement s’hauria de fer en el moment de la inscripció i, en tot cas, sempre abans de l’inici de l’activitat. Aquest model té el contingut mínim obligatori, si bé les entitats organitzadores el poden completar en funció de les seves necessitats i les característiques de la seva activitat.