al contingut a la navegació Informació de contacte

Documentació

De quina documentació s'ha de disposar durant l'activitat de lleure

  • Programa de l’activitat, amb els objectius, el calendari, els horaris i la planificació diària.
  • Autoritzacions signades de tots els participants menors d’edat
  • Fitxa de salut signada dels participant menors d’edat on constin els possibles impediments físics o psíquics, malalties, medicació, dades actualitzades de l’estat de vacunació…
  • Llista ordenada amb els noms, les adreces i els telèfons de totes les persones assistents a l’activitat.
  • Targeta d’identificació sanitària dels participants
  • Comprovants de les pòlisses d’assegurances
  • Acreditació dels dirigents i responsables

Quins models hi haurem d'afegir aquest estiu?

download-pdf-3660827_640.pngGraella per a la planificació de la neteja i desinfecció d’espais on es fan activitats d’educació en el lleure 

download-pdf-3660827_640.pngGraella de registre de comprovació de símptomes

download-pdf-3660827_640.pngLlistat de comprovació de símptomes

download-pdf-3660827_640.pngDeclaració responsable per a les famílies