al contingut a la navegació Informació de contacte

Què és l'Oficina Jove de la Noguera

Les Oficines Joves (OJ) són la materialització de l’objectiu que assenyalen tant la Llei de Polítiques de Joventut de Catalunya com el Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2010-2020: la creació i el desplegament de la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil (XNEJ), amb la finalitat de facilitar la realització del projecte de vida de les persones joves atenent la diversitat de formes i models de vida, millorant la taxa d’emancipació juvenil.

Les OJ són una iniciativa de la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya que, de manera interinstitucional i interdepartamental, amb altres administracions (Ajuntaments i Consells Comarcals) i agents, posa a l’abast de la joventut una xarxa de serveis i equipaments que pretén afavorir el seu procés d’emancipació.

Cada OJ coordina els serveis d’informació i assessorament juvenil del seu territori i és d’abast comarcal. En funció de la seva ubicació geogràfica i les característiques de la població jove del seu àmbit d’actuació, les OJ ofereixen informació, orientació i assessorament en tots aquells àmbits relacionats amb el procés d’emancipació: Treball i Emprenedoria, Educació, Salut i Habitatge.

Així, entre altres funcions, les OJ tenen la missió de difondre convocatòries d’ajuts, tràmits i recursos per trobar feina, oferir orientació en matèria educativa, assessorar en la recerca d’habitatge i resoldre dubtes en salut.

Els i les professionals que presten aquests serveis de manera personalitzada, especialistes en l’àmbit de la joventut, coneixen a fons el territori i es coordinen amb la resta d’agents que ofereixen serveis i recursos a les persones joves, de tal manera que les OJ esdevenen un referent singular i significatiu per donar resposta a les inquietuds i necessitats de la població jove.

Així, l’objectiu final de les OJ és esdevenir la porta d’entrada única a la informació i l’orientació de qualitat, donant resposta a les inquietuds i necessitats de la població jove.

L'Oficina Jove de la Noguera forma part de la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil. La XNEJ és una xarxa d'equipaments i serveis, integrada per les Oficines Joves i els Punts d’Informació Juvenil on trobaràs tots els serveis que posem al teu abast per tal d’afavorir la construcció del teu propi projecte de vida com a persona jove.

L'Oficina Jove coordina els serveis d’informació i assessorament juvenil del seu territori i és d’abast comarcal. L'Oficina Jove ofereix informació, orientació i assessorament en tots aquells àmbits relacionats amb el procés d’emancipació: Treball i Emprenedoria, Educació, Salut i Habitatge. Així, entre altres funcions, les OJ tenim la missió de difondre convocatòries d’ajuts, tràmits i recursos per trobar feina, oferir orientació en matèria educativa, assessorar en la recerca d’habitatge i resoldre dubtes en salut.

Els professionals que duem a terme la prestació d’aquests serveis de manera personalitzada, especialistes en l’àmbit de la joventut, coneixem a fons el territori i ens coordinem amb la resta d’agents que ofereixen serveis i recursos a les persones joves, de tal manera que l'OJ esdevé un referent singular i significatiu per donar resposta a les inquietuds i necessitats de la població jove.

Així, l’objectiu final de l'Oficina Jove és esdevenir la porta d’entrada única a la informació i l’orientació de qualitat, donant resposta a les inquietuds i necessitats de la població jove de la comarca de la Noguera.