al contingut a la navegació Informació de contacte

Taula de Salut Mental de la Noguera

Què és?

La Taula de Salut Mental de la Noguera es constitueix com un espai de participació, coordinació i de treball en xarxa entre tots els agents que treballen en salut mental a la comarca de la Noguera, amb la finalitat de definir accions de millora a nivell comarcal que permetin donar resposta i millorar la salut mental al territori.

taula-salut-mental.JPGAquesta taula s’emmarca en les propostes i eixos estratègics que es plantegen des de diferents marcs autonòmics, entre ells el Pla Director de Salut Mental i Addiccions, el Pla Integral de Salut Mental i Addiccions, i el Pla Interdepartamental d’Atenció i Interacció Social i Sanitària. En ells s’assenyala la importància del treball transversal entre àmbits i dispositius, la implicació i participació de les persones afectades i de les seves famílies.

Com sorgeix?

L’origen de la iniciativa sorgeix en les coordinacions dels Serveis Socials del Consell Comarcal de la Noguera, conjuntament amb l’Associació Salut Mental la Noguera i la Coordinadora d’entitats de salut mental i addiccions de les terres de Lleida, i es fa extensiva la proposta a la resta dels agents que treballen a la comarca com són el Servei de Rehabilitació Comunitària, l’Hospital Hèstia de Balaguer, el CSMA del Departament de Salut i la Federació Salut Mental Catalunya.

Objectiu general 

Posar en funcionament un espai de reflexió i coordinació entre els recursos de salut mental de la Noguera per tal de promocionar l’atenció integral i la recuperació de la salut mental dels seus ciutadans.

Objectius específics

Els objectius específics es prioritzaran i definiran en el Pla d’Acció Anual fent referència als següents eixos d’intervenció:

Coneixement i xarxa

- Incrementar el treball en xarxa de tots els agents implicats en salut mental que permeti una millor detecció, coordinació i atenció a les necessitats del territori. 

Educació i sensibilització

- Desenvolupar iniciatives de sensibilització i promoció de la salut mental.

- Fomentar accions de lluita contra l’estigma en salut mental.

Promoció de polítiques

- Promoure la creació de programes i serveis adreçats a la integració comunitària de les persones amb un trastorn mental i les seves famílies.

- Posicionar les necessitats i propostes de millora en l’atenció integral de la salut mental en l’agenda política del territori.

Composició i organització de la Taula

La Taula queda constituïda amb representants de:

 • Departaments de la Generalitat de Catalunya:
 • Departament de Drets Socials
 • Departament d’Ensenyament
 • Departament d’Interior:
 • Mossos d’Esquadra
 • Departament de Justícia
 • Departament de Salut:
 • Centre de Salut Mental d’Adults de Balaguer. GSS
 • Servei de Rehabilitació Comunitària de Balaguer. GSS
 • Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) Sant Joan de Déu Terres de Lleida.
 • Centre d’Atenció i Seguiment de Drogodependències (CAS). GSS
 • Hèstia Hospital de Balaguer.
 • Consell Comarcal de la Noguera
 • Diputació de Lleida
 • Ajuntament de Balaguer (Regidoria de Salut i Regidoria de Seguretat)
 • Associació Salut Mental la Noguera (Club Social el Porxo)
 • Creu Roja
 • Càritas Urgell
 • Coordinadora Salut Mental Terres de Lleida
 • Federació Salut Mental

 

La Taula està estructurada en quatre nivells de participació: Coordinació, Grup Motor, Grups de Treball i Mesa Institucional.

La Mesa Institucional està formada per la representació política del Consell Comarcal de la Noguera, l’Ajuntament de Balaguer, la Diputació de Lleida i la representació territorial de la Generalitat de Catalunya de les conselleries d’Ensenyament, Treball, Afers socials i Famílies, Justícia, Interior i Salut, i es reunirà un mínim de dos cops a l’any.

La Coordinació té la finalitat de dinamitzar i mantenir el funcionament de la taula i s’assumeix de forma rotativa entre les entitats del Grup Motor:

 • Associació Salut Mental la Noguera (Club Social el Porxo)
 • Hospital Hèstia Balaguer
 • Servei de Rehabilitació Comunitària de Balaguer GSS
 • Centre de Salut Mental d’Adults de Balaguer GSS
 • Coordinadora Salut Mental Terres de Lleida
 • Federació Salut Mental
 • Centre d’Atenció i Seguiment de Drogodependències (CAS) GSS
 • Serveis Socials del Consell Comarcal de la Noguera

La Taula també acull altres agents participants, que provenen de tot el territori:

 • CAP Balaguer
 • CAP Ponts
 • CAP Artesa de Segre
 • CDIAP de la Noguera
 • Ajuntaments de la comarca de la Noguera

 

Com es pot contactar amb la Taula?

Àurea Camacho - acamacho@ccnoguera.cat 

Horari: de dilluns a divendres de 8.00 hores a 14.00 hores.

Ubicació: Consell Comarcal de la Noguera, plaça de la Unió Catalanista, 1 – 25600 Balaguer.

Telèfon: 973 448 933 (ext. 1. Serveis Socials)