al contingut a la navegació Informació de contacte

Servei Especialitzat d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència (SEAIA)

Els equips d’atenció a la infància i l’adolescència (EAIA) estan formats per professionals de la psicologia, la pedagogia, l’assistència social i l’educació social, i estan distribuïts per tot el territori de Catalunya.

Els EAIA reben els casos d’infants i adolescents en situació de desemparament o en risc d’estar-hi que detecten els Serveis Socials Bàsics, les instàncies judicials o policials o la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència. Fan el diagnòstic, la valoració dels infants i del seu entorn sociofamiliar, i proposen les mesures més adequades per a cada cas.

Elaboren plans de millora per a l’infant i la seva família, fan el seguiment i el tractament un cop s’han aplicat les mesures proposades, tant si viuen en el nucli familiar com en un centre o amb una família d’acollida.

Objectiu:

  • Donar resposta a situacions i necessitats de persones menors d’edat que requereixen una especialització tècnica.

Funcions:

  • Donar suport tècnic als Serveis Socials Bàsics i col·laborar-hi en les matèries de la seva competència.
  • Fer valoracions especialitzades que no es poden abordar des d’un servei social bàsic, tenint en compte els corresponents informes de derivació.
  • Promoure, establir i aplicar mesures d’inserció social, laboral, educativa i familiar.
  • Fer el seguiment, tractament i l’avaluació de les mesures de protecció.
  • Elaboració i control dels plans de millora.
  • Coordinar-se amb els Serveis Socials Bàsics, amb professionals dels altres sistemes de benestar social, amb les entitats associatives i amb els altres serveis especialitzats.