al contingut a la navegació Informació de contacte

Punt de Voluntariat de la Noguera

  Què és?

  El Punt de Voluntariat de la Noguera és un servei del Consell Comarcal de la Noguera amb l’objectiu principal de promoure el voluntariat a la comarca. Neix per fomentar la participació ciutadana, la cohesió social i la convivència fent de pont entre les persones que volen fer voluntariat i les entitats que en necessiten, i implementant tasques per fer créixer i millorar la tasca solidària de les persones de la comarca, mitjançant la formació i les activitats de sensibilització.

   

  Objectius generals:

  • Promoure el voluntariat entre la ciutadania.
  • Identificar el teixit associatiu i el voluntariat del territori.
  • Millorar la visibilitat de l’associacionisme i el voluntariat, apropant els seus projectes a la ciutadania.

   

  Objectius específics:

  • Promocionar i enfortir el teixit associatiu a través de l’assessorament, la formació o la captació de noves persones voluntàries.
  • Informar sobre els projectes de voluntariat de les entitats.
  • Assessorar aquelles persones que volen fer voluntariat però no coneixen l’oferta de les entitats i no saben on adreçar-se.
  • Cobrir les necessitats de formació tant de les entitats com dels voluntaris i les voluntàries.

   

  Població destinatària:

  • Voluntaris i voluntàries: Totes les persones majors de 18 anys, o de 16 anys amb la corresponent autorització dels pares/mares o tutors legals, que tenen ganes de col·laborar mitjançant el seu temps i dedicació personal a les entitats sense ànim de lucre que necessiten aquesta col·laboració.
  • Entitats sense ànim de lucre: Totes les entitats no lucratives comarcals, que realitzin programes, projectes, activitats, etc. amb voluntariat.

   

  Ubicació i contacte:

  Persona de contacte: Irene Gardeñes, irenegr@ccnoguera.cat

  Horari: De dilluns a divendres de 8.00 hores a 14.00 hores.

  Ubicació: Consell Comarcal de la Noguera, plaça de la Unió Catalanista, 1 – 25600 Balaguer.

  Telèfon: 973 448 933 (ext. 1. Serveis Socials).