al contingut a la navegació Informació de contacte

Servei d'Orientació i Atenció a les Famílies (SOAF)

Què és el Servei d’Orientació i Atenció a les Famílies?

El SOAF és un servei universal, públic, gratuït i comarcal que ofereix: orientació, acompanyament i promoció de les famílies al llarg del seu cicle vital, davant les dificultats o mancances que puguin tenir amb els seus fills i/o altres membres de la família.

Quin és l’objectiu del SOAF?

L’objectiu principal es acompanyar les famílies, al llarg del seu cicle vital, davant les dificultats en què puguin trobar-se amb els seus fills i filles o d’altres membres del sistema familiar.

A qui s’adreça?

Famílies amb dificultats diverses:

De relació i comunicació entre els seus membres, dificultats en l’exercici parental i adquisició d’hàbits i rols, entre d’altres.

El SOAF és un espai per parlar amb calma i confiança de les relacions familiars. La quotidianitat i l'educació dels fills i filles, sovint, generen molts interrogants i preguntes. Ens pot orientar i ajudar a trobar respostes. Els canvis i les incerteses en les famílies, de vegades, requereixen l'acompanyament de professionals especialitzats.

Què oferim?

· Orientem sobre qüestions relacionades amb l'educació dels fills i filles segons les diferents etapes del creixement dels infants (com potenciar l'autoestima, posar límits, donar autonomia, inculcar hàbits saludables, fomentar valors, gestionar conflictes, noves tecnologies, etc.).

· Donem suport especialitzat quan hi ha una dificultat o problemàtica específica, relacional o emocional, amb intervenció terapèutica (situacions de desorientació o dificultats en l'educació de fills i filles, fracàs o absentisme escolar, sobrecàrrega familiar, problemes de convivència, conflictes amb fills i filles adolescents, conflictes de parella, separació divorci, situacions de dol, etc.).

· Orientem, acompanyem i connectem amb la xarxa de serveis i recursos del territori per rebre orientació adequada a les necessitats de cada família. És un servei que complementa els serveis socials.

Com es pot demanar cita?

Les famílies poden sol·licitar el servei de manera voluntària.

- Omplint el formulari:

    Google forms -Sol·licitud del servei d’orientació i acompanyament a les famílies de la noguera

- Trucant al telèfon del Consell Comarcal de la Noguera 973 44 89 33 -

- Enviant un correu a l’adreça electrònica: soaf@ccnoguera.cat

És indispensable sol·licitar cita prèvia.

Díptic SOAF