al contingut a la navegació Informació de contacte

Presentació

Lluny queda la primera presentació dels Serveis Socials del Consell Comarcal de la Noguera.

En aquests anys, l’àrea de Serveis Socials ha experimentat aquell canvi que ja anunciàvem llavors: apropar-nos més als nostres conciutadans i conciutadanes.

La mateixa societat del nostre país ha experimentat un canvi substancial en aquesta dècada. Ha estat un període en què les persones hem seguit avançant, reclamant més i millors serveis per atendre allò que des de la mateixa Llei de Serveis Socials és reclamava: ser un dels sistemes de l’estat del benestar.  

Tot i amb això, encara queda molt camí per recórrer.

Perquè els Serveis Socials siguin un dels sistemes de l’estat del benestar, cal encara fer més i millor. Cal disposar d’un Sistema de Serveis Socials fort, que garanteixi convertir-se en un sistema universal de cobertura global, que doni resposta a les necessitats socials al llarg de totes les etapes de la vida d’una persona i centrar l’atenció en la persona i la seva interacció familiar i comunitària.

Principis com el d’universalitat, encara poc visible i entès per la ciutadania. El de l’equitat per garantir a tothom el dret d’accés als serveis socials i el seu ús efectiu en condicions d’igualtat, equitat i justícia redistributiva. L’atenció centrada en la persona, com a centre d’interès i d’intervenció, articulant recursos per oferir respostes flexibles i adequades a les seves necessitats. Entendre i aprendre a gestionar la diversitat, com a canvi social i cultural més significatiu en els darrers anys amb l’augment de la diversitat ètnica, cultural i religiosa; la diversitat dels vincles familiars i convivencials, la identitat de gènere o l’orientació sexual de les persones, la diversitat funcional, etc. El reconeixement dels i les professionals, com a eix fonamental del Sistema Català dels Serveis Socials i un dels puntals de la qualitat dels serveis, són entre altres els pilars que hem de posar per fer d’aquest sistema, un sistema fort, eficaç i eficient.

Avui de nou, sens està posant a prova. La crisi del COVID-19 ha posat en evidència moltes de les carències d’aquest impuls que cal donar als Serveis Socials a nivell de país.

Consensuar polítiques econòmiques que enforteixin la xarxa de Serveis Socials a nivell nacional, buscar consensos i equilibrar el territori per tal que tots els ciutadans i ciutadanes disposin del mateixos serveis amb qualitat i efectivitat, dotar de més serveis i recursos les àrees bàsiques de Serveis Socials i empoderar els i les professionals, són les accions que cal posar en aquests moments damunt de la taula i prendre decisions.

Els país, la ciutadania demanen respostes ràpides, concretes i sòlides. Ara més que mai hem vist com de fàcil és fer trontollar el sistema. Cal estar preparats i cal fer-ho entre tots i totes.

Com no pot ser de cap més manera, els i les professionals dels Serveis Socials del Consell Comarcal de la Noguera ens hem preparat per assumir el repte i assumir els canvis en aquest nou futur que s’atansa. Seguim estant al costat de la nostra gent, amb professionalitat, amb constància, amb equitat i amb el convenciment de fer un sistema públic de serveis socials més proper, adaptat a les necessitats i als canvis, un sistema fort, de qualitat i àmplia cobertura, en definitiva un pilar bàsic de l’estat del benestar.

Josep Lluís Bonet i Juàrez

Director dels Serveis Socials 

del Consell Comarcal de la Noguera