al contingut a la navegació Informació de contacte

Funcions de les Àrees Bàsiques dels Serveis Socials (ABSS) en matèria de gènere i violència masclista

Presentació i funcions de l’equip en matèria de Gènere i VM 

  • Participar dels grups tècnics de gènere i violències masclistes del territori en representació de la DGSS. 
  • Coordinar espais de treball i acompanyament a les referents de gènere de els ABSS dels seus respectius territoris. 
  • Difondre a l’atenció primària de serveis socials les directrius del Departament en matèria de gènere i violència masclista. 
  • Vetllar per la disponibilitat de dades i registres de la primària de serveis socials en matèria de gènere i violència masclista del territori. 
  • Participar, en representació de la DGSS, dels espais d’intercanvi i debat entre les professionals del territori en matèria de violència masclista. 
  • Col·laborar en les activitats formatives en matèria de gènere i VM dirigides a les professionals de la primària de serveis socials del territori. 
  • Participar en el desplegament de projectes i eines específiques dins el marc del desplegament del Pla Estratègic de Serveis Socials 2021-2024 (PESS). 
  • Avaluar la perspectiva de gènere i intervencions en matèria de VM a l’atenció primària de serveis socials del territori. 
  • En casos de feminicidis, recollir la informació de la intervenció feta per l’equip de l’atenció primària de serveis socials i elaborar-ne la fitxa concretada pel grup de treball de feminicidis de la Comissió Nacional per una Intervenció Coordinada Contra la Violència Masclista.